Webová analytika

Webová analytika je využívána ke zjišťování informací o chování návštěvníků webových stránek. Například kolik a návštěvníků přichází, z jakých stránek přichází, kam odchazí i jak se na stránkách chovají. To může významně přispět ke zjištění které zdroje Vaší marketingové kamapaně jsou pro ziskové a na kterých naopak proděláváte.

Mezi základní charakteristiky patří počet návštěvníků a jejich charakteristiky: nový nebo vracející se zákazník, průměrná doba strávená dna stránkách, zdroj ze kterého na stránky přichází (vyhledáváče, přímé zadaní url, použití záložky)  a geografické rozvrstvení návštěvníků dle států i měst. 

Pro získání údajů pokročilých charakteristik je nutné dlouhodobé sledování webu. Jedná se například o zaměření se na klíčová slova, která jsou zadávány do interního vyhledávače, průchody objednávkovými či registračními formuláři  - zda bylo vyplňování dokončeno, či v jaké fázi uživatel s vypňováním přestal.

Analýza návštěvnosti

Používáte Google Analytics, ale máte pocit, že jejich potenciál je mnohem vyšší? Nastavíme měření nebo zkontrolujeme dosavadní nastavení měření návštěvnosti. Budeme monitorovat chování návštěvníků. Společně dosáhneme lepší výkonnosti Vašich internetových stránek. Nabízíme dlouhodobé i jednorázové analýzy návštěvnosti.

Analýza současného stavu

Komplexní analýza současného stavu Vašeho webu, včetně návrhů pro optimalizaci webových stránek. Označení jasných cílů webu, analýza klíčových slov a ostatních metatagů, audit uživatelského komfortu (menu, přehlednost a orientaci, obchodní prvky, atraktivita). Jednorázový historický report návštevnosti, blokový návrh pro grafické zpracování, návrh pro konečnou úpravu textu.

Počítadlo návštěv