SEO Search engine optimalization

Optimalizace internetových stránek pro internetové vyhledávače vychází z anglického Search engine optimalization (SEO).

Je to proces, jehož cílem je zviditelněnit webové stránky ve výsledcích vyhledávačů. Obecně se dá říci, že web s vyšším skóre (pageRank) je ve výsledcích výše, získá více návštěvníků, kteří na něj přistupují právě přes vyhledávače. Optimalizace může být zaměřena na různé vyhledávače (V České republice jsou to Google a Seznam.cz). Pomocí analýz jsme schopni určit, ze kterých stránek se návštěvníci na Váš Web dostali i jaká slova byla požitá pro vyhledávání. Na základě těchto analýz  a dalších postupů jsme schopni nastavit klíčová slova, upravit obsah i dalších prvků webu tak , aby byl ve výsledcích zviditelněn pro určitou cílovou skupinu - Vaše potencionální zákazníky.

Analýza klíčových slov

Je rozborem nejen slov, ale také frází, relevantních pro vyhledávače - tzv. klíčových slov neboli meta-tagů. Tato analýza je základním krokem ve stanovení strategie online marketingu jako celku a úzce koresponduje vytyčenými cíli. Navrhneme maximálně relevantní, nejvíce vyhledávané výrazy, které se vážou k předmětu Vašeho podnikání či nabízenému produktu.

Základní optimalizace stránek pro vyhledávače

Podle optimálně definované sémantické složky webu vyhledávače lépe rozeznají jednotlivé části stránky, a vhodně zvolená klíčová slova a dobře napsaný textový obsah pak zviditelní Vaše stránky oproti konkurenci.  

Linkbuilding – Zpětné odkazy

Navrhneme nejvhodnější strategii pro získaní zpětných odkazů, které hrají velmi důležitou roli pro umístění Vašeho webu na na prědních příčkách stránky s výsledky vyhledávání. Kvalitativní hodnota těchto odkazů zavísí na mnoha faktorech.

 

Poradenství dlouhodobá spolupráce

SEO je neustálý proces. Vyhledávače se neustále vyvíjí a mění své algoritmy

 

 

Počítadlo návštěv