CRM customer relationship system

Systém pro řízení vztahů se zákazníky. Zkratka vznikla z anglického Customer relationship management (CRM).

Jedná se o soubor nástrojů podporující zákaznický servis a prodejní marketing. Systém Vám umožní co nejkonkrétněji oslovit danou skupinu zákazníků, tyto informace uchovat a následně distribuovat mezi jednotlivé pracovníky. Na základě analýz chování zákazníků tak můžete cíleně mířit marketingové kampaně ve vhodný čas na vybrané skupiny.Naše řešení se kromě klasických výš zmíněných prvků CRM systému zaměřuje i na plánování firemního procesu a automatizace řízení lidských zdrojů. Systém je k dispozici kdekoliv, potřeba je pouze připojení na internet nebo intranet a webový prohlížeč na straně klienta.

Řešení ve standardní verzi obsahuje následující moduly:

  • úvodní strana - kalendář, rozpis úkolů a schůzek
  • klient - záznamy komunikace s klientem
  • diář – rozpis diářů všech registrovaných uživatelů systému
  • knihovna – nástroj pro rychlé vyhledávání uložených souborů
  • správa klientů – nastavení práv přístupů do systému

Výpis těchto funkcí není zdaleka konečný. Systém má téměř neomezené možnosti a vše záleží na požadavcích zákazníka.

Počítadlo návštěv